Petr Hamerník

Software Developer @ Geneea

Ještě jako student matfyzu byl Petr u vzniku firmy NetBeans, která vytvořila známé vývojové prostředí pro Javu. Později spoluzaložil českou pobočku firmy ChemAxon a 10 let se věnoval vyvíjení softwaru pro farmaceutické společnosti. Poslední tři roky pracuje na technologickém startupu Geneea, který se věnuje práci s texty – jejich analýze (NLP) i generování (NLG).